EDH – PHIM DOANH NGHIỆP

Chi phí: Liên hệ

Phim doanh nghiệp tóm lược hành trình 25 năm kiến tạo và phát triển của EDH từ năm 1995 của BLĐ với 3 sáng lập viên và 7 nhân viên. Đến nay EDH đã trở thành lớn mạnh, là đối tác của nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HOTLINE TƯ VẤN