• Tiếp nhận yêu cầu

  Tư vấn khách hàng chọn gói dịch vụ phù hợp, tiếp nhận dữ liệu

  1
 • Ký kết hợp đồng

  Thống nhất timeline tiến độ sản xuất và các hạng mục triển khai theo nội dung hợp đồng

  2
 • Sản xuất

  Lên kịch bản, casting diễn viên, sản xuất tiền kỳ và hậu kỳ

  3
 • Bàn giao Demo

  Bàn giao sản phẩm demo đúng hạn, tiếp nhận yêu cầu chỉnh sửa từ khách hàng

  4
 • Hoàn thiện

  Xuất thành phẩm giao cho khách hàng theo đúng số lượng và chất lượng 2 bên đã thống nhất

  5